Zarząd

Wykaz Członków Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich

1. Henryk Pargieła - Przewodniczący Zarządu Krajowego
2. Widzimir Grus - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
3. Piotr Lutyk - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
4. Jerzy Przybylski - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
5. Czesław Korycki - Sekretarz Zarządu Krajowego
6. Ryszard Bijak - Skarbnik Zarządu Krajowego
7. Janusz Dawidziuk - Członek Prezydium Zarządu Krajowego
8. Stanisław Olejarczyk - Członek Prezydium Zarządu Krajowego
9. Barbara Szeremetti - Członek Prezydium Zarządu Krajowego
10. Jerzy Ślusarczyk - Członek Prezydium Zarządu Krajowego
11. Piotr Serafin - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej